• อีเมล์ pdimportinfo@gmail.com

  • เบอร์ติดต่อ 089-611-0757

  • ภาษาไทย English Chinese

We are PD GROUP

เครือพีดีกรุ๊ป ได้เริ่มดำเนินกิจการ มาตั้งแต่ ปี 2010 โดยเริ่มต้นจากการเป็นนำเข้าสินค้าประเภทผักสดปลอดสารเพื่อจำหน่ายในประเทศ จนมีการขยายต่อยอดธุรกิจส่งออกผักสดไปยังประเทศจีน, กัมพูชา ลาว ตามลำดับ

ในปี 2016 บริษัท พี.ดี.อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจประเภทคลังสินค้าห้องเย็นโดยรับฝากแช่ฝากขายสินค้าประเภทผลไม้ ผักสด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผัก ซึ่งได้ผ่านการคัดสรร มาจากฟาร์มผัก ที่ได้มาตรฐาน และ ถูกนำมาคัดสรรก่อนบรรจุอีกครั้งในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล และตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ก่อนจะถูกขนส่งไปยังต่างประเทศ โดย ทางบก และ ทางเรือ ภายใต้การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าจนไปถึงผู้บริโภค โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระบบขนส่งที่สูง ของบริษัทพี.ดี.อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

Photo