• อีเมล์ pdimportinfo@gmail.com

  • เบอร์ติดต่อ 089-611-0757

  • ภาษาไทย English Chinese

Our Service

นำเข้าสินค้าประเภทผักสดปลอดสารเพื่อจำหน่ายในประเทศ รวมถึงการส่งออกผักสดไปยังประเทศจีน, กัมพูชา, ลาว ฯ.

รองรับธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น โดยรับฝากแช่ ฝากขายสินค้าประเภทผลไม้ ผักสด ภายใต้การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าจนไปถึงผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผลไม้ ผักสด พี ดี กรุ๊ป มีระบบขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระบบขนส่ง พร้อมทั้งการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของสินค้า เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าไปจนถึงผู้บริโภค