• อีเมล์ pdimportinfo@gmail.com

  • เบอร์ติดต่อ 089-611-0757

  • ภาษาไทย English Chinese

นำเข้าและส่งออก

นำเข้าสินค้าประเภทผักสดปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายในประเทศ และดำเนินธุรกิจส่งออกผักสดที่มีคุณภาพ พร้อมระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าจนถึงผู้บริโภค

อ่านเพิ่ม

คลังสินค้าห้องเย็น

PD Group มีคลังสินค้าประเภทห้องเย็น โดยรับฝากแช่ฝากขายสินค้าประเภทผลไม้ ผักสด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

อ่านเพิ่ม

เน้นคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผัก ผลไม้ ซึ่งได้ผ่านการคัดสรรจากฟาร์มผักที่ได้มาตรฐาน และถูกนำมาคัดคุณภาพก่อนบรรจุอีกครั้งในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล

อ่านเพิ่ม

เกี่ยวกับ PD GROUP

เครื่อพีดีกรุ๊ป ได้เริ่มดำเนินกิจการ มาตั้งแต่ ปี 2012 โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทผักสดปลอดสารเพื่อจำหน่ายในประเทศ และดำเนินธุรกิจส่งออกผักสดไปยังประเทศแถบเอเชีย

นำเข้า นำเข้าสินค้าประเภทผักสด จากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน

ส่งออก ส่งออกผักสดไปยังประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน กัมพูชา ลาว ฯ

คลังห้องเย็น บริการห้องเย็นฝากแช่ ฝากขาย ผลไม้ ผักสด

ระบบขนส่ง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางบกและทางเรือ

Import & Export

เครือพีดีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าประเภทผักสดปลอดสารเพื่อจำหน่ายในประเทศ รวมถึงการส่งออกผักสดไปยังประเทศจีน, กัมพูชา, ลาว ฯ.

Photo

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผัก โดยคัดสรรจากฟาร์มผักที่ได้มาตรฐาน

Photo

ผักสดจากฟาร์มจะถูกตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอีกครั้งก่อนการบรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง

Photo

รองรับระบบขนส่งไปยังต่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางบก

Photo

ดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

สินค้า แนะนำ

PD Group นำเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้ โดยการคัดเลือกจากฟาร์มหรือสวนที่มีคุณภาพ รวมถึงการคัดสรรสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้า ผักสดที่ความนิยมมากที่สุด อาทิ แครอท, มะเขือเทศ, เลมอน ฯ

Photo

กะหล่ำปลี

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

กะหล่ำปลีม่วง

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

มะเขือเทศราชินี

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

ผักชีไทย

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

บรอกโคลี

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

แครอท

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

หอมหัวใหญ่

หมวด/ประเภท : ผักสด

Photo

พริก

หมวด/ประเภท : ผักสด

คลังสินค้า ห้องเย็น

รองรับธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น โดยรับฝากแช่ ฝากขายสินค้าประเภทผลไม้ ผักสด ภายใต้การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าจนไปถึงผู้บริโภค

Cold Room
Cold Room
Cold Room
Cold Room

Professional Logistics

การดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผลไม้ ผักสด พี ดี กรุ๊ป มีระบบขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระบบขนส่ง พร้อมทั้งการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของสินค้า เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้าไปจนถึงผู้บริโภค

Shipping

รับ-ส่ง สินค้าทั้งทางบกและทางเรือ พร้อมเส้นทางที่ดีที่สุด

Temperature

ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งรักษาความสดใหม่ของสินค้า

Time

รับ-ส่ง สินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

Experience

ดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools15.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools24.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools23.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools25.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools26.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools20.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools27.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools28.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools30.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools29.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools31.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools32.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools33.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools34.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools35.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools36.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools39.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools37.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools40.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools41.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools38.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools42.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools45.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools44.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools43.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools46.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools47.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools48.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools49.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools50.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools52.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools51.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools53.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools54.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools55.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools58.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools59.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools56.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools57.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools60.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools63.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools61.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools64.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools62.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools65.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools66.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools67.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools68.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools70.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools71.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools69.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools72.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools73.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools74.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools75.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools76.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools78.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools77.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools79.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools80.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools81.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools82.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools85.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools83.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools86.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools84.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools87.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools89.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools88.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools91.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools90.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools93.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools92.html https://timesquare.com.ar/news/woodworking/tools94.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p24.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p25.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p23.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p26.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p28.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p29.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p27.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p30.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p33.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p31.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p32.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p36.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p34.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p35.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p37.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p40.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p38.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p41.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p39.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p44.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p42.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p43.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p45.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p48.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p46.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p47.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p50.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p49.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p51.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p52.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p55.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p53.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p54.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p56.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p59.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p57.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p60.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p58.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p63.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p61.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p62.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p64.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p67.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p65.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p66.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p70.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p68.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p69.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p71.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p72.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p73.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p76.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p74.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p75.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p78.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p77.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p80.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p81.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p84.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p82.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p83.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p79.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p85.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p86.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p87.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p88.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p89.html http://www.faosdir.org.ar/news/tools/p92.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news26.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news29.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news28.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news32.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news30.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news33.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news31.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news35.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news36.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news34.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news37.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news40.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news38.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news39.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news41.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news44.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news42.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news43.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news47.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news45.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news46.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news48.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news51.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news49.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news52.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news50.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news53.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news54.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news55.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news56.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news57.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news58.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news59.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news60.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news61.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news62.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news63.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news64.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news65.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news66.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news67.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news68.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news69.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news70.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news71.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news72.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news73.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news74.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news75.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news77.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news76.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news79.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news80.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news78.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news81.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news82.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news84.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news85.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news83.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news86.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news87.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news89.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news88.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news90.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news91.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news92.html http://www.consultores400.com/pdf/tools/news93.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p31.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p32.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p33.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p35.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p34.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p36.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p38.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p37.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p39.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p42.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p40.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p41.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p44.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p45.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p43.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p47.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p46.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p49.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p48.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p52.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p50.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p51.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p53.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p55.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p54.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p57.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p56.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p59.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p58.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p60.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p61.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p62.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p63.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p65.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p64.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p66.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p67.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p70.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p69.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p68.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p71.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p74.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p72.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p73.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p75.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p77.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p76.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p78.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p79.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p80.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p82.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p81.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p83.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p84.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p85.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p86.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p87.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p90.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p88.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p89.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p91.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p93.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p92.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p94.html http://www.conargentina.com.ar/news/tools/p95.html